วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
          นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดคลองเสือน้อยมีความกว้าง 6 - 10 เมตร ความยาว 1,900 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ เก็บผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลอง
         โดยมีคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 โดย พล.1 รอ.(ร.11พัน.1รอ.)กองร้อยรักษาความสงบ    เขตลาดพร้าว(ร.9 พัน 1)เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว และเหล่าประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 272 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

"ผว.กทม.เชิญเที่ยวลาดพร้าว รับลมหนาว ชมดาวเรือง"
14 พฤศจิกายน 2560
                  พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน
"เที่ยวลาดพร้าว รับลมหนาว ชมดาวเรือง" ณ บริเวณหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ 
เขตลาดพร้าว ซึ่งสำนักงานเขตลาดพร้าวได้ปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 19,999 ต้น เพื่อเป็นการปลูกน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จำนวน 10 ไร่ จากบริษัท สยามประชาคาร จำกัด  โดยมี พล.ต.ต.ภานุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ สก.เขตลาดพร้าว นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้แทนบริษัท.สยามประชาคาร จำกัด
หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานฯเป็นจำนวนมากโดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ
                 ในการนี้ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอมอบความสุขและ
ขอเชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมและเก็บภาพความทรงจำกับทุ่งดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร กับบรรยากาศ "เที่ยวลาดพร้าว รับลมหนาว ชมดาวเรือง" โดยเยี่ยมชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

"ลาดพร้าวถวายพระพร"
(11 สิงหาคม 2560)
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกล่าวคำถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยมี ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตลาดพร้าว พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 
  
 


 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลาดพร้าว Big Cleaning Day กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
11 มิถุนายน 2560
            นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยผู้บริหารเขตลาดพร้าว และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาดด้วยพลังประชาชน" ของกลุ่มกรุงเทพเหนือ เพื่อร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร  ตามนโยบายภารกิจ เร่งด่วนของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีนายจักกพันธ์ุ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วย นายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งสำนักงานเขตลาดพร้าว ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด รถบรรทุกน้ำ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการเก็บกวาดขยะ ล้างทำความสะอาดป้ายสัญญาณจราจร พื้นผิวจราจรและทางเท้า ณ บริเวณถนนเทพารักษ์ เขตบางเขน